Kvaliteta lokalne demokracije*

Pitanje lokalne demokracije je višeslojno pitanje koje treba sagledati iz nekoliko kutova. Ovom prilikom želim naglasiti nekoliko, po meni, važnih elemenata. Prvo, to je pitanje uloge središnje države, odnosno ministarstva nadležnog za upravu i njegove uloge u razvoju lokalne demokracije. Drugo, važno je skrenuti pozornost na lokalni kapacitet kao pretpostavku oživotvorenja ideje lokalne demokracije. Treće, bitna je uloga građana bez čijeg angažmana nema demokratskog društva. I konačno, tu su stranke i stranački sustav koji je neizbježan element razgovora o kvaliteti demokracije, pa tako i lokalne demokracije u Hrvatskoj.

Za razvoj i jačanje lokalne demokracije potrebna je aktivna uloga središnje države. Bojim se da svjedočimo odsutnosti ikakve sustavne politike decentralizacije koja bi pridonijela jačanju lokalne demokracije. Uz to, svjedočimo i takvim lokalnim jedinicama koje o nečemu odlučuju i čije upravljanje se građani onda žele i trebaju uključiti. U situaciji u kojoj za svaku važniju investiciju (grado)načelnik mora trčati u Zagreb kako bi lobirao u nekom ministarstvu traži neke druge vještine od političara, a ne one koje bi uključile lokalnu zajednicu, građane, poduzetnike i civilno društvo u raspravu i odlučivanje o prioritetima lokalnog razvoja. Ministarstvo nadležno za upravu praktično nema nikakvu politiku decentralizacije. A kamoli da govorimo o kontinuiranom praćenju i evaluaciji decentralizacije u Hrvatskoj. Poznati smo kao država koja ima stotine strategija, ali usprkos tome nismo nikad generirali, a kamoli proveli, strategiju decentralizacije. Ona upravne područja u kojima je počela neka decentralizacija 2001. (obrazovanje, zdravstvo, socijalna skrb i vatrogastvo) su područja koja još uvijek figuriraju kao upravna područja decentralizacije. Nema značajnih pomaka na nova upravne područja, kao ni širenje kruga jedinica koje bi preuzele barem te četiri decentralizirane funkcije. Broj jedinica koje su preuzele te funkcije je na stabilnih 6% (u vatrogastvu nešto više) od ukupnog broja jedinica lokalne i područne regionalne samouprave u Hrvatskoj s naznakama da se taj broj neće mijenjati. Sve u svemu, čini se da je lokalna samouprava kao vinograd koji treba konstantu brigu, jer ga u suprotnom preuzme korov i divlje raslinje.

Dolazimo i do sljedećeg važnog pitanja kad je riječ o lokalnoj demokraciji, a to je kapacitet lokalnih jedinica za obavljanje temeljnih zadaća iz svoje nadležnosti, a onda posljedično i za razvoj lokalnih demokratskih potencijala. Civilno društvo u fragmentiranoj lokalnoj samoupravi uglavnom se svodi na kulturno-umjetnička, vatrogasna i slična društva. Pitanje je koliki je tu takvom institucionalnom ambijentu manevarski prostor i uloga lokalnih medija da se razviju kao nezavisni akteri koji će zaista biti mediji razvoja lokalnog demokratskog promišljanja, a ne glasilo lokalne vlasti potpuno ovisno o financijama, informacijama i drugim resursima koje ima ta vlast dodjeljuje. Kapacitet je direktno povezan s teritorijalnim ustrojem lokalne samouprave jer je jedan od temeljnih zahtjeva racionalne teritorijalne organizacije, samodostatnost lokalnih jedinica, financijska, personalna, organizacijska i sl. Bez dovoljno širokog teritorijalnog okvira lokalnih jedinica nema ni perspektive razvoja lokalnih demokratskih potencijala koji često trebaju institucionalnu potporu za svoje djelovanje, posebno u situaciji slabe demokratske svijesti i odsutnosti kulture građanskog aktivizma i uključenosti u demokratski život.

Pretpostavka razvoja lokalne demokracije su informirani i uključeni građani koji su aktivni, zainteresirani za demokratsku raspravu o smjerovima, ciljevima i prioritetima razvoja svoje lokalne sredine. Odgoj i obrazovanje građana za život u demokratskom društvu trebao bi biti sastavni dio odgoja i obrazovanja od rane životne dobi, a on je, kao što znamo, u Hrvatskoj prilično slabo razvijen. U velikoj mjeri je na djelu plemenska kultura o kojoj je sredinom davnih 1930-ih pisao Dinko Tomašić (Tomašić, 1936). Teško je očekivati demokratski osviještene građane u društvenoj okolini premreženoj otvorenim i neskrivenim nepotizmom, kulturi nezamjeranja i raširenom „uhljebništvu“ kao ostvarenju životnih snova o lagodnom životu bez pretjeranog rada. Stoga ne čudi da su formalni kanali participacije građana u lokalnom odlučivanju, poput lokalnog referenduma, građanske inicijative, zborova građana i sl., samo nešto o čemu se uči studente na kolegijima iz lokalne samouprave, a ne mehanizmi koji se koriste u lokalnom političkom životu. Počesto na nacionalnu razinu isplivaju pikanterije i vijesti o lokalnoj političkoj trgovini, moćnicima (tzv. šerifima) koji i po nekoliko uzastopnih mandata vladaju u lokalnom jedinicama kao da se radi o njihovom privatnom poduzetničkom pothvatu koji im je dan u naslijeđe. Tu je i izgradnja vrlo raširene mreže lokalnih interesnih grupa koje su zarobile lokalnu samoupravu (GONG, 2017) i koje tek tu i tamo uspiju poremetiti neke autonomne inicijative i nadobudni pojedinci.

Konačno, lokalna je demokracija neodvojiva od stranačkog sustava. To je dvoje uzročno povezano tako da je teško govoriti o lokalnoj demokraciji, i demokraciji općenito, bez stabilnog i demokratskog stranačkog sustava. A upravo se o strankama, njihovoj kvaliteti i njihovom utjecaju na društvo i politiku premalo govori u našoj javnosti. Koliko su stranke u Hrvatskoj demokratske institucije? Kakva im je selekcija kadrova i po kojim kriterijima se dolazi na stranačke liste na izborima? Kako stranke privlače i selektiraju kadrove za buduće političke položaje u javnoj upravi? Itd. Brojna su pitanja o kojima treba kontinuirano razgovarati u javnosti, ne samo u znanstvenoj literaturi, i na taj način povećati kvalitetu naših političkih stranaka. Jer, koliko god ideje o neposrednoj demokraciji mogu zvučati lijepo i primamljivo, demokracija će sigurno još dugo vremena ostati posrednička demokracija u kojoj političke stranke imaju ključnu ulogu. Zbog toga je kvaliteta političkih stranaka i stranačkog života o presudne važnosti za kvalitetu demokracije. Duboka politizacija naše lokalne samouprave ukazuje koliko je važno da se kao društvo pozabavimo naši političkim strankama, ali i drugim akterima u lokalnoj politici, posebno listama birača koje djeluju izvan stranačkog sustava i nerijetko su obrasci njihovog ponašanja jednaki onim u političkim strankama.

S obzirom da o navedenim elementima uvelike ovisi kvaliteta lokalne demokracije neophodno se njima sustavno pozabaviti. Treba podcrtati da je u tom procesu ključna uloga ministarstva uprave koje je formalno nadležno za cijeli sustav lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj. Ono bi trebalo imati dugoročan i strateški pristup lokalnoj samoupravi jer iz njega izlaze formalni prijedlozi većine propisa koji uređuju bitne komponente. Ako se time sustavno i ozbiljno ne pozabavimo, lokalna samouprava doživjet će sudbinu koju doživi svaki zapušteni vinograd, preuzet će ga korov i divlje raslinje.

Literatura:
Tomašić, D. (1936). Plemenska kultura i njeni današnji ostaci. Mjesečnik – glasilo pravničkoga društva, 62(1), str. 1-58.
GONG (2017). Naša zarobljena mista: istraživački izvještaj studija kvalitete lokalnog javnog upravljanja u Hrvatskoj. Zagreb, Hrvatska: GONG

*Prilog raspravi na Forumu za javnu upravu posvećenom lokalnoj demokraciji održanom 29.11.2017. u Zagrebu

Skraćeni link za ovaj tekst je: https://wp.me/p2R6LY-iJ

O autoru: Izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić, izvanredni profesor na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pokretač i urednik bloga Administratio Publica

O autoru vdulabic

Izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić, izvanredni profesor na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu // PhD, public administration and administrative law, associate professor, Faculty of Law, University of Zagreb
Ovaj unos je objavljen u Javna uprava i označen sa , , , , , , . Bookmarkirajte stalnu vezu.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s